Verstuur ons een mail

info@fiets-onderdelen.nl

Bel of WhatsApp

+31 (0)6 83488096

100% veilig betalen

Betaal veilig met IDeal vanuit je eigen bank.

Verzending in héél NL & BE

Bij fiets-onderdelen.nl

Neem contact met ons op

Via Whatapp, telefoon of contactformulier

Koelvloeistof Protecton G12/G12+ Kant & Klaar tot -26 graden – 5 liter

15,59

Protecton koelvloeistof G12 zorgt voor een optimale koeling van de motor in zomer en winter. Kan zonder verdunning direct gebruikt worden. Op basis van zuivere mono ethyleenglycol en anti-corrosie additieven. Inhoud 5 liter.
 • Kant en klare koelvloeistof
 • Beschermt het hele jaar tegen vorst en corrosie
 • Inhoud 5 liter Protecton koelvloeistof G12 zorgt voor een optimale koeling van de motor in zomer en winter. Hierdoor blijft deze op de juiste tempratuur en raakt niet oververhit. Protecton koelvloeistof G12+ is een kant en klare koelvloeistof en kan zonder verdunning direct gebruikt worden en geeft bescherming tot -26° C. Deze longlife koelvloeistof is op basis van zuivere mono ethyleenglycol en anti-corrosie additieven ter bescherming van de radiator (open en gesloten koelsystemen). Deze Long Life koelvloeistof hoeft in principe nooit vervangen te worden, tenzij er sprake is van een lekkage. Inhoud 5 liter. Specificaties
 • ADR Klasse: ADR NC – Niet geclassificeerd
 • Primaire kleur: Roze
 • Land van oorsprong: België
 • Gevaarlijke stoffen: GHS07 Schadelijk
 • GHS08: Gezondheidsgevaar
 • EUH Zinnen: Niet van toepassing
 • Bruto hoogte in centimeters: 28.4
 • Bruto lengte in centimeters: 14.2
 • Bruto gewicht in kilogram: 5.314
 • Bruto breedte in centimeters: 18.7
 • H-Zinnen: H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H302: Schadelijk bij inslikken.
 • H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • Primair materiaal: Vloeibaar
 • Inhoud eenheid: 5 Liter
 • Product lengte in centimeters: 14.2
 • Aantal producten in omdoos: 4.0
 • Verpakkingstype: Kan
 • Soort product : Koelvloeistof
 • P-Zinnen: P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar
 • P102: Buiten bereik van kinderen houden.
 • P264: Na het werken met dit product grondig wassen
 • P330: De mond spoelen.
 • P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product
 • P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P301+P312 – NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
 • Seizoensartikel: Winter
 • Vlampunt: 150°C
 • Beschikbaarheid: 217 op voorraad